December 18

Tags

Asante Sana Kenya


  
  
Nu lämnar jag snart Kisumu och Kenya. Det har varit ett fantastiskt halvår och jag har sett och upplevt massor, både bra och hemska saker. Jag har blivit så väl bemött överallt och har haft möjligheten att få resa runt i detta vackra land både i jobbet och som turist. Disciples of Mercy har tagit hand om mig sen dag ett och utan deras support hade jag aldrig fått se uppleva allt det jag gjort, från skolresa i Rift Valley och informationsmöten runt Victoriasjön till förlossningar, operationer och besök i ett fängelse.

Kenya är en otrolig mix av nutid och dåtid. Rätt som det är kastas man minst 100 år bakåt i tiden. Ett exempel: Vid ett möte med Fistula Foundation berättade en av deltagarna om en kvinna i norra Kenya som blivit opererad för obstetrisk fistel. När de blir utskrivna från sjukhuset så bekostar Fistula Foundation transporten hem. Men i stället för att använda de 1000 Shilling hon fick för transport, så gick hon hem. Det tog två veckor. Nyopererad. Och för pengarna kunde hon i stället köpa en get! På samma möte berättas det om två kvinnor som på Facebook berättat att de fått hjälp med sitt lidande och därmed kunnat nå ut till fler drabbade som i sin tur kan få behandling.

Jag har sett Kenyas fantastiska vilda djur och natur, men allra mest imponerad är jag över de starka kvinnorna jag mött!
I will soon leave Kisumu and Kenya. It has been a fantastic six months and I have seen and experienced a lot, both good and bad things. I have been so well received everywhere and have had the opportunity to travel around this beautiful country, both in the job and as a tourist. Disciples of Mercy has taken care of me since day one, and without their support I would never have experienced all that I have done, from the school trip in Rift Valley and ”Fistula outreaches” around Lake Victoria to childbirths, surgeries and a visit to a prison.
Kenya is an incredible mix of past and present. Suddenly you find yourself at least 100 years back in time. An example: At a meeting with the Fistula Foundation, one of the participants told a story of a woman in northern Kenya who had surgery for obstetric fistula. When they are discharged from hospital Fistula Foundation reimburse the journey back home. But instead of using the 1000 Shilling she received for transportation, she walked home. It took two weeks. Just after having surgery. And for the money she bought a goat! At the same meeting, another story was told about two women that posted their stories on Facebook and how they received help with their suffering and by doing so was able to reach out to other affected, which in their turn can get treatment.
I have seen Kenya’s amazing wildlife and nature, but I am most impressed of the strong women I’ve met!