November 20

Tags

Special Needs Unit

007Det bästa med att sitta och jobba precis bredvid en skola är att man varje dag blir glad av att höra barn skratta, leka och sjunga.  En av enheterna, Special Needs Unit, här på skolan är för barn med fysiska och psykiska handikapp och har totalt 6 klasser med barn från 3-18 år. Barnen integreras i största möjliga mån i de ”vanliga” klasserna men en del av undervisningen sker separat utifrån barnens behov. Det är imponerande att se hur alla barn på skolan turas om att vara ”Buddies” som hjälps åt att bära av rullstolar från skolbussen, köra dessa gamla skrangliga rullstolar i leran (regnperiod just nu) och hjälpa sina kompisar med det som de inte kan klara av själva.

När man bedömer att eleven har nått sin maxkapacitet i skolan så integreras de i samhället med en yrkesskola där de får lära sig till exempel datakunskap, eller att sy, snickra eller göra plåtarbeten. De syr skoluniformerna, gör möbler och reparerar saker här på Disciples of Mercy så de är självförsörjande på många områden. Sen ordnar man praktikplatser åt ungdomarna som ofta leder till en fast anställning.

Nyligen hade alla klasser en show för föräldrarna och Special Needs Unit spelade upp en liten pjäs som fick störst jubel och största applåderna av alla, och de barnen som gjort något extra bra fick ta emot diplom.

I dag är sista dagen på terminen och det kommer bli så tyst och tomt här.

012

The best thing about working right next to a school is that every day it makes you happy to hear children laughing, playing and singing. One of the units, Special Needs Unit, here at the school is for children with physical and mental disabilities and has a total of 6 classes with children from 3-18 years old. As far as possible the children are integrated in the “regular” classes, but some part of the teaching is separately depending on the children’s needs. It is impressive to see how all the children at the school take turns being “Buddies” who help carry wheelchairs from the school bus, run these old rickety wheelchairs in the mud (rainy season right now) and help their mates with that which they cannot cope by themselves.

004

When it is assessed that the student has reached its maximum capacity in school, they help them integrate into the community with vocational training, where they learn, for example, computer literacy, sewing, carpentry or doing metalwork. This unit sews the school uniforms and makes furniture and repair things here in the Disciples of Mercy that make them self-sufficient in many areas. Then they arrange internships for these young people, often leading to permanent employment.

Recently all the classes performed a show for the parents and the Special Needs Unit did a theater drama and received the greatest cheers and applause of all classes, and all students that have done something extra received a diploma.

Today is the last day of the semester and it will be so quiet and empty here.

006