Redovisning av insamlingen/Results of collection of money

004  011

Här kommer sammanställningen av insamlingen. Det här trodde jag aldrig, men vi fick ihop 29 055 SEK (= ca 346 500 Kenyanska Shilling) och jag som hade som mål 5000 SEK. Helt fantastiskt. Det vi har köpt för pengarna har redan gjort stor skillnad och faktiskt räddat livet på några bebisar redan nu. För ett par veckor sen föddes det två små tvillingarna här. Mamman hade inte gått på några kontroller innan förlossningen, och hade ingen aning om att hon väntade tvillingar. Hade man vetat skulle hon ha skickats till sjukhuset direkt, men nu kom det en liten krabat på 2 kg och strax därefter ett litet syskon som bara vägde 1,5 kg. Med stöttning av syrgas och snabb transport till sjukhus och kuvös så har det gått bra för båda två.

Vi köpte en generator. Det fattades några shilling men efter att ha diskuterat prioriteringar kom vi fram till att det var det som behövdes mest, och kliniken kunde lägga till det som fattades.

009

Förutom allt vi har köpt så hade jag med mig nästan 50 kg sjukvårdsutrustning från ambulansen och operationsavdelningen på sjukhuset i Västerås när jag åkte tillbaka hit till Kisumu i mitten av oktober. Ett extra stort tack er!

Och tack Josefine Wibom på Handelsbanken för all hjälp med bankärenden, som kunde skötas så smidigt.

Tack alla ni fina underbara vänner, kollegor och min familj som gjort allt det här möjligt! ♥ Asante sana!

018019

This is the compilation of the collection of money for the clinic. I could never dream of this, but together we collected 29 055 SEK (= about 346,500 Kenyan Shilling) and I had the goal 5000 SEK. Absolutely fantastic! The things we bought for the money have already made a big difference and actually saved the lives of some babies already. A couple of weeks ago two little twins was born here. The mother had not gone to any antenatal care before the birth, and did not know she was expecting twins. If they had known, she would have been sent to the hospital right away, but now a little fellow of 2 kg was born and shortly thereafter a sibling who weighed only 1.5 kg. With help of oxygen and rapid transport to hospital and incubator the outcome is that both babies are doing fine.

We bought a generator. It was a few shillings more than we had, but after discussing priorities, we concluded that it was the most needed thing, and the clinic was able to add what was lacking.

Besides everything we’ve bought, I had with me almost 50 kg of care equipment from the ambulance and surgical department at the hospital in Vasteras when I went back here to Kisumu in mid-October. An extra big thanks to you!

And thanks Josefine Wibom at Handelsbanken for all the help with the banking, which could be managed so smoothly.

Thanks to all my wonderful friends, colleagues and my family who made all this happen! ♥ Asante sana!

ITEM COST Kenyan Shilling
Fetal Doppler machine 24 360
Lubricating gel 520
Suction machine 23 200
Suction machine set up/training 500
Courier service 450
Electric wall fan 5 800
Rechargable light 4 800
Electrical installation 500
Electrical cables/plugs 750
4 x trolly wheels 1 200
Welding rods 400
First Aid Kit 6 470
Ambulance renovation (Motor rebuild) 70 000
Gas cylinda/mask/regulator 15 440
Ambulance repairs/renovation 18 650
Spray painting 19 500
Siren 4 200
Siren fitting 1 850
Light 5 500
Wiring of light 1 750
hook 200
Fill boxes 1 590
Gas deposits x 2 bottles 8 000
Gas x 1 spare bottle 500
Hydrolic lift ambulance & repair 4 700
Generator 137 000
Total: 357 830

7 comments

  1. Lovely to hear such positive news. Well done to everyone who helped to make this change for the better happen.

    1. Hi Sue, Just by blogging and sharing on face book and with some help on the intranet at GSK Sweden. For all the equipment I asked former colleagues at the hospital in my home town, and they collected what the do not need anymore and I brought it back here after my vacation. I did ask our compliance officer before I started and got OK as long as I did it in my own name. I am really proud of what all my friends, colleagues and family have contributed with!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s