September 29

Tags

Lite uppdateringar / Some updates

Kommer ni ihåg Judith som jag berättade om i början av augusti? Hon opererades för obstetrisk fistel på Gynocare Fistula Centre i Eldoret för andra gången, men tyvärr lyckades man inte återställa henne den här gången heller. Idag när jag var på väg på lunch mötte jag henne vid grinden här på Disciples of Mercy. Hon hade kommit hit för att hämta pengar för att kunna ta bussen till Eldoret för en tredje operation. Fistula Foundation bekostar inte bara själva operationen utan också transporten till och från sjukhuset, för annars skulle många missa den här chansen till ett nytt liv. Jag kommer fortsätta att hålla kontakten med Judith och berätta för er hur det går.

001013014 (2)015008012

Insamlingen till förlossnings/BB kliniken här på Disciples of Mercy har gått bättre än jag vågade drömma om. Tillsammans har vi samlat in 28 055 SEK och för pengarna har vi köpt en fläkt och ett lysrör som går på batteri för strömavbrott är mycket vanliga här. Vi har köpt sygastuber med aggregat och masker, en sug att göra rent luftvägarna på nyfödda bebisar, och en doppler för att lyssna på fosterljud. Och så har vi minibussen som blev en ambulansen! Motorn har reparerats, stolar tagits ut och en bår har satts in, lampa och siren monterats.  Vi har köpt en liten första förbandslåda, och nu ska jag hem till Sverige för en kort semester, och då ska vi få lite utgånget material och utrustning från ambulansen/sjukhuset i Västerås som jag tar med mig tillbaks hit. Helt fantastiskt vad alla har ställt upp! Tusen TACK! Som det ser ut nu kommer pengarna kanske att räcka till en generator…

Kontot är öppet till 8:e oktober i fall fler vill bidra: Handelsbanken (DOM Kisumu) Clearing nr: 6102 Kontonummer: 929 130 928

020017

Do you remember Judith that I wrote about in the beginning of August? She had surgery for obstetric fistula for the second time at Gynocare Fistula Centre in Eldoret, but unfortunately they also failed this time. Today when I was on my way to lunch, I met her at the gate here at Disciples of Mercy. She had come here for getting money to take the bus to Eldoret for a third operation. Fistula Foundation pays not only the operation but also transportation to and from the hospital, otherwise many would miss this chance to get a new life. I will continue to stay in touch with Judith and tell you how it goes.

019

The collection of money for the Maternity clinic here at Disciples of Mercy has turned out better than I dared dream of. Together, we’ve gathered 28 055 SEK, and for the money we have bought a fan and a battery fluorescent lamp due to power outages are very common here. We have bought oxygen tubes with aggregates and masks, suction machine to clean the airways of newborn babies, and a doppler to listen to the fetal sound. And so we have the mini bus that became an ambulance! The engine has been repaired, chairs taken out and a stretcher is loaded, lamp and siren installed. We bought a small first aid kit, and now I’m going home to Sweden for a short vacation, and then we’ll get some expired materials and equipment from the ambulance/hospital in Vasteras that I will bring back here. It is absolutely amazing that so many people have been engaged in this! I am so grateful, thanks all! As it looks like right now we might have enough money to buy a generator…

The account is open until October 8 in case more people want to contribute: Handelsbanken (DOM Kisumu) Clearing number: 6102 Account number: 929 130 928

019