September 01

Tags

På operation / At the operating theater

003

Förra veckan fick jag vara med på en operation av Obstetrisk Fistel. Flickan som opererades är 14 år och genomgick för 2 år sen en utdragen förlossning som avslutades med kejsarsnitt. Barnet dog. I samband med kejsarsnittet skadades hon, och det hål mellan livmodern och urinblåsan som uppkom då, reparerades här av Dr. Mitei och hans team.

009

Hon ligger kvar på sjukhuset och återhämtar sig nu och planeras att skrivas ut om en vecka, och kommer då fortsätta gå i skolan.

I operationssalen flagnar målarfärgen på väggarna, utrustningen är enkel och det är inte en särskilt steril miljö, men här blir många kvinnor hjälpta till ett bättre liv!

Last week, I attended a surgery of Obstetric Fistula. The girl who was repaired is 14 years old and 2 years ago she had a prolonged labor which was completed by caesarean section. The baby died. In connection with the caesarean she was injured, and the holes between the uterus and the bladder that arose were now repaired by Dr. Mitei and his team.

She remains in hospital and is now recovering and is planned to be discharged in a week, and will then continue to go to school.

The operating theatre has peeling paint on the walls, the equipment is simple and it’s not a very sterile environment, but here are many women helped to a better life

011