August 25

Tags

Tillsammans kan vi göra skillnad! / Together we can make a difference

Tack för att ni läser min blogg och tack för alla kommentarer och ert engagemang. Jag vet att många av er därhemma vill hjälpa till.

Kvinnorna på landsbygden här Kenya föder ofta sina barn hemma, endast med stöd från en annan kvinna, till exempel granne eller svärmor. Numera försöker man uppmuntra att de ska ta sig till en klinik för att få mer professionell hjälp av en barnmorska och därmed kunna få hjälp till ett sjukhus om det skulle uppstå komplikationer. Kejsarsnitt är ovanligt och barnadödligheten är fortfarande mycket hög. Kvinnorna föder utan bedövning och papporna närvarar i stort sett aldrig vid förlossningen.

076

Här på den lilla förlossnings/BB kliniken på Disciples of Mercy föds det ca 25 bebisar varje månad. Här jobbar en utbildad och mycket kunnig barnmorska och det finns ofta tillgång till läkarkandidater. Kliniken är väldigt enkel, den enda medicintekniska utrustningen är en gammal hederlig tratt att lyssna på fosterljud med, och en droppställning så man kan ge värkstimulerande dropp. De skulle behöva några enkla hjälpmedel för att göra förlossningarna säkrare. En ultraljudsdoppler att lyssna på fosterljud med och en liten sug att göra rent i luftvägarna på nyfödda som har svårt att komma igång att andas. Den här utrustningen kan man köpa här i Kenya för ca 5000 SEK och jag vet efter mina blogginlägg att många av er därhemma vill hjälpa till. Därför tänkte jag starta en insamlig för att förbättra förlossningsvården här på Disciples of Mercy.

Om vi kan samla in mer än 5000 SEK så behöver kliniken en lampa som går på batteri eller solceller för det är jättevanligt med strömavbrott här och ett stort problem på nätterna. Och det finns fler saker… En syrgastub, aggregat och masker. Ja, det finns massor vi tillsammans skulle kunna göra för att förbättra vården här!

Jag har öppnat ett särskilt konto (DOM Kisumu) på Handelsbanken dit ni kan föra över en liten summa:

Clearing nr: 6102

Kontonummer: 929 130 928

Så vill jag avsluta med att presentera en liten underbar pojke på 3,4 kg som föddes här i fredags. Han har inget namn ännu, men ska inte heta Obama enligt mamman. På bilden är han ca 3 timmar gammal och både han och hans mamma mår bara bra.

065

Tack! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Thank you for reading my blog and thanks for all the comments and your commitment. I know that many of you back home want to help.

The women in the rural areas in Kenya often give birth at home, only with the support from a woman like a neighbor or mother in law. Even if it is encourage to go to a clinic to get more professional help of a midwife, and thus be able to get help at a hospital in the event of complications. Cesarean section is unusual and child mortality is still very high. The women give birth without anesthetic and fathers attending at birth are very unusual.

077

Here at the Maternity Clinic at Disciples of Mercy about 25 babies are born each month. The clinic has one trained and highly skilled midwife and there is often access to medical students. The clinic is very simple; the only medical device is an old-fashioned funnel to listen to the fetal sound, and an IV pole so you can give IV infusion to stimulate uterine contractions. They would need a few simple tools to make safer deliveries. An ultrasound doppler to listen to the fetal sound and a small suction to clean the respiratory tract of newborns who have difficulty getting started breathing. This equipment can be purchased here in Kenya for about 600 USD. I therefore intend to launch a fundraiser to improve maternity care here at Disciples of Mercy.

If we can collect more than 600 USD, there are other needs at the clinic like a lamp that runs on battery or solar cell lamp for it is really common with power outages here and a big problem at night. And there are more things … Oxygen tank, regulator and mask… Yes, there are lots of things we together can do to improve health care here!

I have opened a special account (DOM Kisumu) at Handelsbanken in Sweden where you can transfer a small sum:

Clearing No: 6102

Account number: 929 130 928

(I am not sure how this will be done from other countries than Sweden, so if you are interested to contribute I can only advice to get in contact with your bank.)

Finally I want to introduce a small lovely boy of 3.4 kg, born here on Friday. He has no name yet, but should not be called Obama according to his mother. In the photo he is about 3 hours old, and both he and his mom are doing just fine.

062

Thanks! Together we can make a difference!

079