August 05

Tags

Födda på samma planet men lever i skilda världar / Born on the same planet but live in different worlds

014

Judith och jag har båda två döttrar var, men där slutar likheterna… När jag födde mina barn var jag på ett sjukhus omgiven av välutbildad omtänksam personal med massor av teknisk utrustning och bästa beredskap i fall något oväntat skulle inträffa. Judith födde sitt första barn hemma och hon var helt ensam. Hon var 15 år. Den gången gick det bra, men året därpå när hon födde sitt andra barn gick det inte bra. Förlossningen pågick i 3 dygn innan till slut hennes anhöriga kunde skicka henne till närmaste sjukhus. Barnet var dött och de lyckades dra/trycka ut det. Efter den förlossningen började problemet med att Judith inte kunde hålla urinen. Det rinner konstant och det finns inga pengar till hjälpmedel här utan det är tygtrasor som gäller. Kort senare blev hon änka. Hon är självförsörjande bonde och lämnar i stort sett aldrig hemmet. Den enda gången hon går ut är när hon går till kyrkan. Hon har sin mamma och några få väninnor som hälsar på henne. Men för några år sen gifte hon trots allt om sig och fick sin andra dotter 2013. Mannan lämnade henne kort därefter på grund av hennes symptom.

I början av året hörde Judith en radioreklam om Fistula Foundations program där man får fri transport till ett sjukhus, undersökning och behandling. Hon opererades i maj. Tyvärr fortsatte hon att läcka efter operationen så igår följde jag med henne till Gynocare Fistula Center i Eldoret där Kenyas två främsta gynekologer inom det här området arbetar. I morgon ska de göra ett nytt försök att hjälpa henne. Jag håller tummarna för att de lyckas den här gången och att Judith efter 17 års lidande äntligen kan få ett nytt liv!

Judith vill dela sin historia för att fler drabbade ska få vård och att informationen om hur man förebygger obstetriska fistlar ska nå ut.

https://www.fistulafoundation.org/

Judith and I both have two daughters, but the similarities stop there … When I gave birth to my children, I was in a hospital surrounded by well-trained caring staff with lots of technical equipment and best preparedness in case something unexpected happens. Judith gave birth to her first child at home and she was all alone. She was 15 years old. That time it went well, but the following year when she gave birth to her second child, it did not. The labor was ongoing for three days until at last her relatives could send her to the nearest hospital. The baby was dead and they managed to pull / push it out. After the birth she could not hold urine. It runs constantly and there is no money for incontinence aids here, only fabric sheets. Shortly thereafter, she became a widow. She is a self-sufficient farmer and hardly ever leaves her home. The only time she goes out is when she goes to church. She has her mother and a few female friends who visit her. But after all a few years ago, she married again and had her second daughter in 2013. Due to her symptoms her husband left her shortly afterwards.

At the beginning of this year Judith heard a radio commercial about the Fistula Foundation programs where you get free transportation to a hospital, examination and treatment. She underwent surgery in May. Unfortunately, she continued to leak after surgery, so yesterday I went with her to Gynocare Fistula Centre in Eldoret where Kenya’s two leading gynecologists in this field are working. Tomorrow they will make a new attempt to help her. I keep myfingers crossed that they will succeed this time and that Judith after 17 years of suffering can finally get a new life!

Judith wants to share her story so more women can be treated and to reach out with the information on how this condition can be prevented.

https://www.fistulafoundation.org/