August 03

Tags

“Orange is the new black” – Not

002

Förra veckan fick jag följa med Jennie (Disciples of Mercys grundare) till ett kvinnofängelse här i Kisumu. Disciples of Mercy har ett stort engagemang för fångar och åker regelbundet ut och predikar, men har även köpt in sängar till fängelset. Innan dess fick kvinnorna sova på golvet. De hjälper f.d. fångar att komma tillbaka in i samhället när de avtjänat sitt straff och mödrar med barn att få en dräglig tillvaro.

Till en början är det sång och dans och det är mer som en gospelkonsert, som övergår i predikan på engelska och en fånge översätter till Swahili. Jag kan inte låta bli att tankarna far i väg till serien ”Orange is the new black” och jag undrar över vilka livsöden som ligger bakom att de är här och vilka roller de har i fängelset.

Kvinnorna går barfota i särkar, de flesta vit/blå randiga, men även några med kakifärger. De randiga är för de som redan är dömda och har en röd bokstavskod för t.ex. om du är dömd för mord eller om du är rymningsbenägen. De kakifärgade särkarna har de som väntar på rättegång. Pga. långa väntetider till domstol och fattigdom (har inte råd med advokat) kan du sitta häktad i flera år och om du är oskyldig finns inga skadestånd, och döms du skyldig räknas straffet från då domen faller och häktningstiden dras inte av. Det fanns flera små barn på området. De får vara där med sina mammor tills de är 3 år sen flyttas de till en annan anstalt.

På vägen ut möter vi massa kor som också bor här. Fängelset är självförsörjande och har även odlingar strax utanför området. Sånt fanns inte i ”Orange s the new black”…

Last week I went with Jennie (Disciples of Mercy’s founder) to a women’s prison here in Kisumu. Disciples of Mercy have a great commitment to the prisoners and go regularly out and preach but also bought beds for the prison. Before then, women had to sleep on the floor. They also help the former prisoners returning to society once they have served their sentence and mothers with children to get a decent existence.

At first it is singing and dancing and it’s more like a gospel show, which turns into preaching in English and a prisoner translates to Swahili. I cannot help my thoughts from flying away to the series “Orange is the New Black” and I wonder about the life stories behind each prisoner and what roles they have in prison.

The women go barefoot in robes, most white / blue striped, but also some with khaki colored. The striped robes are for those who have already been convicted and have a red-letter code. For example, if you are convicted of murder or if you are escape inclined you are designated with a red letter code.. The khaki colored robes are for those who are awaiting trial. Due to long waits to court and poverty (they cannot afford a lawyer), you can sit in custody for several years and if you are innocent there are no damages. If sentenced your penalty starts from conviction when the judgment falls and detentions awaiting trial are not deducted. There were several small children in the area. They will be there with their mothers until they are 3 years old and then they are moved to a different prison.

On the way out, we meet lots of cows in the prison compound, who also live here. The prison is self-sufficient and also has plantations just outside the area. There was no such stuff in “Orange’s the new black”…