June 10

Tags

A beautiful phone call

a (1)I have to start my first blogging by telling you about a beautiful phone call I had a couple of days ago… I talked to my dad and he told me: “Mom is afraid to put the car in service because there is a possibility that they will not fix it by Saturday (she had a little car-accident). My response: “Yeah, yeah.” Then I was thinking for a moment and then I said: “Where are you two going?” “Well, we’re going to Bratislava.” “Ooops… that’s already the next weekend!” (Who doesn´t know, Bratislava is only 400 km from Prague, that´s why we drive.) 

This is how I am slowly realizing that my six-month mission in the non-profit organization ACEC in Bratislava is starting on 16th of June. 

I enjoy writing and sharing, and I wish you will enjoy reading this as well and be my mental support during my journey.

Svůj první článek v PULSE blogu musím bezpodmínečně začít krásným telefonátem, který se odehrál před pár dny. Mluvila jsem s tátou a řekl: “Mamka se bojí dát auto do servisu kvůli tomu, že by to nemuseli stihnout opravit do soboty. Moje reakce: “Jasně, jasně.” Potom jsem chvilku přemýšlela a pak ze mě vypadlo: “A kam jedete?” “No, jedeme přece do Bratislavy.” “Oooops… To už je příští víkend.”

Takhle nějak si začínám uvědomovat, že už 16. června nastupuju na půlroční misi do organizace ACEC v Bratislavě. 

Baví mě psát a sdílet a přeji si, abyste si i vy mé čtení užívali a byli mou psychickou oporou na mé cestě.